wtorek, Luty 20, 2018
Recent News

Rybaczówka U Mamuśki

Najpopularniejsze 

 Pokoje gościnne / Posted 10 miesięcy ago by admin / 70 views

PLN 45.00

Rybaczówka U Mamuśki

Pojezierzem Mazurskim nazwano pas pojezierzy między dolną Wisłą a wschodnią granicą.

W obrębie Pojezierza Mazurskiego rozróżnia się: Pojezierze Brodnickie, Pojezierze Iławskie, Pojezierze Olsztyńskie, Pojezierze Mrągowskie, Równina Mazurska, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Kraina Węgorapy, Pojezierze Ełckie, Garb Szeski.. Pojezierze Mazurskie można określić jako region zbiegania i nakładania się moren czołowych trzech głównych faz ostatniego zlodowacenia tj. Bałtyckiego.

Na zachód od Wzgórz Dylewskich i Doliny Pasłęki poszczególne zasięgi tego zlodowacenia rozbiegają się, a zewne^trzna jego granica odchyla siędaleko na południe w okolice Płocka. Od lodowca odłączały się wyspy lodu. Lód topiąc się dał początek zagłębieniom jeziornym.

Krajobraz Mazur jest bardzo urozmaicony. Wyniosłe wzgórza o dużych spadach i kamieniste doliny, rynnowe wydłużenia i rozległe niecki licznych jezior powstały na skutek ruchów lądolodu skandynawskiego, który kilkakrotnie wycofywał się i powracał na ten obszar. Wynikiem jego „niezdecydowania” są wzgórza moreny czołowej, mające kształt wałów równoległych do czoła lodowca.

  • Podane ceny dotyczą wynajmu obiektu : podana wyżej cena wynajmu dotyczy pobytu jednej osoby / doba /